شصدف
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
1
0
5
0
/
8
0
7
0
K
تصویر نماد شصدف

شصدف

|مجاز
صنعتی دوده فام|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
3
0
1
0
5
0
/
8
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/06
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,850پایین ترین قیمت36,050

  بازده ماهانه

  شصدفصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8,090,524,750ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شصدف
 • ارزش بازار
  25/34 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/09 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  95/50 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/88
38,700بازه قیمت روز33,700
3/34 B
حقیقی
11/43 B
8/09 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  700,000,000
 • درصد شناور
  %19/61
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/92
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت انرژی گسترسینا-سهامی خاص-51%شرکت پالایش قطران ذغالسنگ-سهامی خاص-16%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی9/8%شخص حقیقی1/41%شخص حقیقی1/18%شرکت پودرهای میکرونیزه ایران-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد