سبزوا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/8%
حجم
1
0
3
0
/
1
0
2
0
M
تصویر نماد سبزوا

سبزوا

|مجاز
سیمان لار سبزوار|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/8%
حجم معاملات
1
0
3
0
/
1
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/33
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,480پایین ترین قیمت6,170

  بازده ماهانه

  سبزواصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -17,833,698,350ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سبزوا
 • ارزش بازار
  23/64 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/35
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -17/83 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  159/03 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/65
6,670بازه قیمت روز5,810
61/55 B
حقیقی
79/38 B
21/08 B
حقوقی
3/25 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,757,798,000
 • درصد شناور
  %72/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/37
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک14514--شرک14909-10/06%شخص حقیقی4/03%شرکت آسان پرداخت پرشین-سهامی عام-2/42%PRXسبد-شرک14514--شرک05345-2/18%شرکت توسعه سرمایه پینار-سهامی خاص-1/9%شرکت صنایع فولادآلیاژی یزد-سهامی عام-1/64%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/26%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/17%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد