وسپهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
9
0
%
حجم
سهم
1
0
7
0
/
6
0
3
0
M
و

وسپهر

|مجاز
گروه مالی سپهر صادرات|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
7
0
/
6
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  5/04
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,555پایین ترین قیمت3,448

  بازده ماهانه

  وسپهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -28/19 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسپهر
3,588بازه قیمت روز3,448
32/72 B
حقیقی
60/91 B
28/19 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  9
  0
  4
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  259/13 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -28/19 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  94/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/53
 • حجم عرضه9/28 M
 • حجم تقاضا2/19 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,4482,3442
3,45549,8793
3,45924,1995
3,47038,0423
3,47211,3502
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  75,000,000,000
 • درصد شناور
  %6/03
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/08
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۳:۳۰”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۸:۰۱”
  توقف نماد (وسپهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۳:۱۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (داوه1)، (گکوثر1)،( وسپهر1) و ( فسوژ1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۳:۲۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (ثغرب1)، (وسپهر1)، (ولتجار1) و (ثعمرا1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۵۱۵:۴۱”
  توقف نماد (وسپهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک صادرات ایران74/5%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه11/44%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات8/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد