وسپهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
5
0
%
حجم
سهم
1
0
0
0
/
5
0
6
0
M
و

وسپهر

|ممنوع-متوقف
گروه مالی سپهر صادرات|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
0
0
/
5
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/32
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,456پایین ترین قیمت3,361

  بازده ماهانه

  وسپهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -267/56 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسپهر
3,497بازه قیمت روز3,361
34/52 B
حقیقی
34/79 B
1/18 B
حقوقی
914/43 M
 • تعداد معاملات
  6
  0
  9
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  255/90 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -267/56 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  145/67 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/22
 • حجم عرضه9/28 M
 • حجم تقاضا2/19 M
تعدادحجم خریدقیمت
1200,0003,440
23,0003,438
130,0003,437
23,5003,436
13,1853,434
قیمتحجم فروشتعداد
3,44630,0001
3,4477951
3,4491,4501
3,45030,1602
3,455100,0005
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  75,000,000,000
 • درصد شناور
  %6/01
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۰۳”
  بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (وسپهر1)
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۵:۲۳”
  توقف نماد (وسپهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۳:۳۰”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۸:۰۱”
  توقف نماد (وسپهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۳:۱۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (داوه1)، (گکوثر1)،( وسپهر1) و ( فسوژ1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک صادرات ایران74/5%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه11/44%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات8/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد