زشریف
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
4
0
%
حجم
سهم
1
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد زشریف

زشریف

|مجاز
کشت وصنعت شریف آباد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/22
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,480پایین ترین قیمت5,230

  بازده ماهانه

  زشریفصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  125/37 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زشریف
5,660بازه قیمت روز4,920
5/69 B
حقیقی
5/57 B
5/38 M
حقوقی
130/75 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  12/84 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  125/37 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  87/56 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/77
 • حجم عرضه548/38 K
 • حجم تقاضا1/53 M
تعدادحجم خریدقیمت
252,6045,230
2104,0005,200
26,3235,190
25,9665,180
11,0005,110
قیمتحجم فروشتعداد
5,3409,0651
5,35010,0001
5,3609,4701
5,3704,9882
5,38053,4692
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/38 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,404,787,000
 • درصد شناور
  %24/15
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/73
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۳:۱۱”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (زشریف1) و (ولشرق1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۴:۳۸”
  اصلاحیه-توقف نمادهای (کگهر1)، (تاپکیش1) و (زشریف1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۴:۰۱”
  توقف نمادهای معاملاتی (کگهر1)، (تاپکیش1) و (زشریف1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱:۳۷”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۴:۱۴”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر-سهامی عام-73/58%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .آوای فراز1/27%صندوق سرمایه گذاری مشترک ماناالگوریتم1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد