حسیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/38%
حجم
6
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد حسیر

حسیر

|مجاز
ریل سیر کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/38%
حجم معاملات
6
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/44
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,970پایین ترین قیمت11,410

  بازده ماهانه

  حسیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,603,040,400ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حسیر
 • ارزش بازار
  13/99 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  3
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/56
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/60 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  161/72 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/3
13,110بازه قیمت روز11,410
74/07 B
حقیقی
77/67 B
3/60 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,205,894,000
 • درصد شناور
  %30/89
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/97
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس-سهامی خاص-42/09%شخص حقیقی8/95%PRXسبد-شرک17217--شرک21336-4/87%شرکت تک زراندیشان نوآور-سهامی خاص-4/86%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.یکم هامرز3/21%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش2/24%شرکت کوشاپایدارآریا-سهامی خاص-1/46%شرکت واگن سازی ریل گشاپارسیان-بامسئولیت محدود1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد