درهآور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/37%
حجم
1
0
6
0
8
0
/
9
0
0
0
K
تصویر نماد درهآور

درهآور

|مجاز
دارویی ره آورد تامین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/37%
حجم معاملات
1
0
6
0
8
0
/
9
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/18
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت108,750پایین ترین قیمت105,800

  بازده ماهانه

  درهآورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

درهآور
 • ارزش بازار
  26/95 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  243/13 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/91
115,750بازه قیمت روز100,650
18/24 B
حقیقی
18/24 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  250,000,000
 • درصد شناور
  %27/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/77
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-64/34%صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام2/75%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -2/25%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -2/04%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد