شاوان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
حجم
1
0
/
5
0
8
0
M
0

شاوان

|مجاز
پالایش نفت لاوان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
حجم
1
0
/
5
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/46
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+17/7%
  • صنعت+5/5%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت23,650پایین ترین قیمت23,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 186/00 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -7/82 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 194/74 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/76
24,300بازه قیمت روز22,000
21/81 B
حقیقی
29/63 B
14/94 B
حقوقی
7/12 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/97
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E6/12
 • P/Eگروه6/52
 • EPS3,801
 • P/S
  0/45
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/70 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/42 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان تامین اجتماعی51/31%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ18/6%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/14%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ونفتونفت
5,530-0/54
8/91 B
27/65 T
0/44%
-5/07 B
0/547/03
شرانلشرانل
81,850-0/61
11/69 B
163/70 T
2/61%
2/41 B
1/25/53
شپناشپنا
8,390-0/24
380/35 B
1904/53 T
30/37%
-127/04 B
0/486/2
شبندرشبندر
11,5100/17
203/07 B
1546/28 T
24/66%
-124/39 B
0/514/76
شزنگشزنگ
109,000-1/97
487/16 M
3/05 T
0/05%
0/00
0/12335/72
شپاسشپاس
33,9501/19
4/59 B
81/48 T
1/3%
-2/21 B
0/545/08
شجی
ش
1,0000
0/00
940/00 B
0/01%---
شنفتشنفت
8,640-1/39
9/43 B
172/80 T
2/75%
-8/18 B
0/147/53
شبهرنشبهرن
25,920-0/08
54/92 B
309/74 T
4/94%
-3/25 B
0/386/85
شسپاشسپا
5,050-0/79
15/90 B
282/80 T
4/51%
-8/12 B
0/526/64
شبریزشبریز
12,950-0/54
61/79 B
388/50 T
6/2%
-36/56 B
0/416/63
شرمان
ش
1,0000
0/00
134/88 B
0%---
شترانشتران
4,4520/38
179/31 B
1224/30 T
19/52%
-77/43 B
0/575/19
شراز
ش
15,070-0/86
18/39 B
165/77 T
2/64%
-3/38 B
0/69-