مارون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
4
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
%
حجم
سهم
2
0
3
0
/
4
0
5
0
K
تصویر نماد مارون

مارون

|مجاز
پتروشیمی مارون|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
4
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
3
0
/
4
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -2/18
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت147,700پایین ترین قیمت143,200

  بازده ماهانه

  مارونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2/15 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

مارون
157,850بازه قیمت روز142,850
3/36 B
حقیقی
1/21 B
53/11 M
حقوقی
2/20 B
 • تعداد معاملات
  9
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  1201/60 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/15 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  58/97 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/78
 • حجم عرضه46/46 K
 • حجم تقاضا8/57 K
تعدادحجم خریدقیمت
169143,100
150143,050
2300143,000
54,967142,850
000
قیمتحجم فروشتعداد
145,0005001
145,6005001
145,8001,4562
146,0005001
146,5005001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/6
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  638/57 Kسهم
 • تعداد سهام
  8,000,000,000
 • درصد شناور
  %26/80
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/98
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۱:۳۵”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (مارون1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۱۳:۱۷”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (مارون1)
  ۱۴۰۲/۴/۷۱۴:۳۰”
  تعديل قيمت اعمال اوراق اختيار خريد و فروش تبعي در نماد (مارون1)
  ۱۴۰۲/۴/۵۱۳:۵۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (مارون1)
  ۱۴۰۲/۳/۳۰۱۴:۴۹”
  توقف نمادهاي معاملاتي (زگلدشت1) ، (مارون1) و (افرا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-16/93%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع16/7%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -15/44%شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س .ع -10/21%صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح4/2%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1/76%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/72%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/66%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/25%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/22%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/09%شرکت پتروشیمی خارک-سهامی عام-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد