گکوثر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
6
0
%
حجم (مشکوک)
ریال
2
0
5
0
/
5
0
9
0
M
تصویر نماد گکوثر

گکوثر

|مجاز
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
6
0
%
حجم معاملات(مشکوک)
ریال
2
0
5
0
/
5
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/07
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,406پایین ترین قیمت2,360

  بازده ماهانه

  گکوثرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/66 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

گکوثر
2,406بازه قیمت روز2,360
53/04 B
حقیقی
60/70 B
7/66 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  9/08 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/67
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/66 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  486/59 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/93
 • حجم عرضه1/62 M
 • حجم تقاضا205/66 K
تعدادحجم خریدقیمت
213,0002,382
8192,6622,360
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,39062,6761
2,5004,0501
2,56029,97923
2,58019,5521
2,600195,1061
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,829,327,000
 • درصد شناور
  %31/68
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه4/81
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۳:۰۸”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (گکوثر1) و (بجهرم1)
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۲:۲۶”
  توقف نماد (گکوثر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۱:۳۰”
  توقف نماد (گکوثر1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۱:۳۰”
  توقف نماد (گکوثر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۳:۰۴”
  اصلاحیه-بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت هتل های بین المللی پارسیان-سهامی خاص-44/18%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی5/82%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین5/49%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما3/83%شخص حقیقی3/22%شخص حقیقی3/01%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر1/76%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد