گکوثر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/6%
حجم
7
0
/
4
0
0
0
M
0

گکوثر

|مجاز
هتل پارسیان کوثر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/6%
حجم
7
0
/
4
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/66%
  • صنعت
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,768پایین ترین قیمت2,670

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۷
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۲۷
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 10/39 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/62 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 135/18 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/81
2,893بازه قیمت روز2,619
17/98 B
حقیقی
16/36 B
2/09 B
حقوقی
3/70 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام3,829,327,000
 • سهام شناور
  32/54 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/19
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت هتل های بین المللی پارسیان-سهامی خاص-44/18%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی5/82%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین4/99%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما3/71%شخص حقیقی3/04%شخص حقیقی2/91%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر1/76%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  191/44 M
  600/06 K

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
1
0
6
0
7
0
,
4
0
5
0
0
0
-0/45%
0
0
2/56 T
1/09%
-850/62 M
1/86-
گکیشگکیش
1
0
0
0
,
0
0
9
0
0
0
-0/4%
0
0
4/13 T
1/76%
0
0/43-
آبادآباد
6
0
7
0
,
7
0
5
0
0
0
2/79%
0
0
16/26 T
6/94%
1/29 B
0/96-
گنگینگنگین
4
0
9
0
,
3
0
5
0
0
0
-0/4%
0
0
148/05 T
63/19%
5/23 B
0/89-
گشانگشان
2
0
7
0
,
4
0
0
0
0
0
-1/26%
0
0
40/70 T
17/37%
-7/97 B
0/74-
گدناگدنا
8
0
,
1
0
3
0
0
0
-2/17%
0
0
12/20 T
5/21%
298/44 K
1/3-