گکوثر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/41%
حجم
3
0
/
5
0
7
0
M
0

گکوثر

|مجاز
هتل پارسیان کوثر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/41%
حجم
3
0
/
5
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/23
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/3%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,485پایین ترین قیمت2,388

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/40 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 427/36 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 122/31 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/96
2,633بازه قیمت روز2,383
10/76 B
حقیقی
10/34 B
524/39 M
حقوقی
951/75 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/12 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E16/13
 • P/Eگروه9/96
 • EPS153
 • P/S
  4/57
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت هتل های بین المللی پارسیان-سهامی خاص-44/18%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی5/82%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین4/83%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما3/43%شخص حقیقی3/04%شخص حقیقی2/01%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر1/76%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  185/32 M
  1/04 M
  صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
  131/35 M
  200/00 K

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
201,500-3
1/07 B
3/08 T
1/12%
0/00
2/3339/6
گکیشگکیش
10,950-2/28
610/95 M
4/49 T
1/63%
-214/40 M
173/05
سمگاسمگا
4,5353/15
43/56 B
68/03 T
24/73%
-14/28 B
1/024/93
گنگینگنگین
54,1000
11/13 B
162/30 T
59/01%
-7/47 B
0/3925/54
گشانگشان
25,0000/99
64/95 B
37/14 T
13/5%
7/32 B
0/7213/24