بپیوند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/1%
حجم
1
0
/
5
0
4
0
M
0

بپیوند

|مجاز
برق و انرژی پیوندگستر پارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/1%
حجم
1
0
/
5
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/86
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+21/89%
  • صنعت-0/09%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,700پایین ترین قیمت16,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۳
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 51/36 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 180/26 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 202/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده5/99
18,520بازه قیمت روز16,100
25/92 B
حقیقی
25/74 B
494/41 M
حقوقی
674/67 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  12/25 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت نفت بهران-سهامی عام-41/39%شرکت صنایع برق وانرژی صبا-سهامی خاص-20/86%شرکت تولیدنیروی مرکزی صبا-سهامی خاص-16/88%شرکت توسعه خدمات دریائی وبندری سینا-سهامی عام-4/92%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین3/67%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  110/22 M
  -9/97 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1
0
,
7
0
3
0
7
0
-0/86%
0
0
132/32 T
8/7%
-984/51 M
0/86-
بمپنابمپنا
7
0
,
3
0
4
0
0
0
-1/87%
0
0
56/72 T
3/73%
-14/41 B
0/52-
ونیروونیرو
7
0
,
2
0
9
0
0
0
-2/41%
0
0
76/55 T
5/03%
-11/38 B
1/05-
دماونددماوند
2
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
1/12%
0
0
124/20 T
8/16%
-3/11 B
2/47-
مبینمبین
8
0
,
8
0
4
0
0
0
-0/34%
0
0
536/71 T
35/28%
5/90 B
0/83-
بفجربفجر
1
0
7
0
,
9
0
1
0
0
0
-0/33%
0
0
349/25 T
22/96%
27/25 B
4/44-
بکهنوجبکهنوج
1
0
,
4
0
1
0
1
0
-1/19%
0
0
22/65 T
1/49%
-3/38 B
0/71-
بزاگرسبزاگرس
5
0
,
3
0
8
0
0
0
-4/1%
0
0
32/28 T
2/12%
546/00 M
0/5-
بجهرمبجهرم
2
0
,
6
0
2
0
9
0
-1/24%
0
0
63/48 T
4/17%
-1/31 B
1/58-
آباداآبادا
1
0
1
0
,
8
0
1
0
0
0
4/14%
0
0
29/52 T
1/94%
690/07 M
3/56-
بمولد
ب
5
0
,
4
0
7
0
0
0
-2/15%
0
0
46/34 T
3/05%
-893/76 M
2/51-