غگیلا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
4
0
%
حجم
سهم
6
0
6
0
7
0
/
5
0
5
0
K
تصویر نماد غگیلا

غگیلا

|مجاز
شیر پاستوریزه پگاه گیلان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
6
0
7
0
/
5
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/4
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,100پایین ترین قیمت11,540

  بازده ماهانه

  غگیلاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12/38 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غگیلا
12,360بازه قیمت روز10,760
7/93 B
حقیقی
7/94 B
12/38 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  7/70 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/38 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  158/59 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  3/29
 • حجم عرضه569/05 K
 • حجم تقاضا81/38 K
تعدادحجم خریدقیمت
21,80011,750
11811,680
11,00011,650
11,00011,640
11,00011,630
قیمتحجم فروشتعداد
12,0005001
12,01031,9742
12,02014,8501
12,0305001
12,0501,0001
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  409,330,000
 • درصد شناور
  %29/91
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۵:۰۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (غگیلا1)
  امروز
  ۱۴:۲۲”
  توقف نماد (غگیلا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۴:۴۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (غگیلا1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۳:۵۸”
  توقف نماد (غگیلا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۴:۱۵”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (غگیلا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع شیرایران70/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد