شرانل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
1
0
1
0
4
0
/
6
0
4
0
K
تصویر نماد شرانل

شرانل

|مجاز
نفت ایرانول|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم معاملات
1
0
1
0
4
0
/
6
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/18
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت74,900پایین ترین قیمت72,600

  بازده ماهانه

  شرانلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,281,250,150ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شرانل
 • ارزش بازار
  146/90 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/28 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  178/37 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/82
77,050بازه قیمت روز69,750
5/17 B
حقیقی
8/45 B
3/28 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  800/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,000,000,000
 • درصد شناور
  %10/23
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 5/1
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع49/03%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-36/99%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/49%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/26%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد