ثجنوب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
5
0
7
0
%
حجم
سهم
5
0
3
0
3
0
/
6
0
5
0
K
تصویر نماد ثجنوب

ثجنوب

|مجاز
سرمایه گذاری مسکن جنوب|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
3
0
3
0
/
6
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/61
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,600پایین ترین قیمت13,100

  بازده ماهانه

  ثجنوبصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  262 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثجنوب
13,620بازه قیمت روز13,100
7/01 B
حقیقی
6/74 B
0
حقوقی
262 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  18/41 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  262 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  134/74 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/68
 • حجم عرضه1/21 M
 • حجم تقاضا111 K
تعدادحجم خریدقیمت
150012,650
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
13,100403,35014
13,2405001
13,25010,4511
13,3803801
13,4008,7432
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/97
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,400,000,000
 • درصد شناور
  %17/43
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه43/29
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۲۲:۱۲”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۶۱۳:۱۱”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ميهن1)، (ثجنوب1) و (تاپكيش1)
  ۱۴۰۲/۴/۶۱۱:۳۰”
  توقف نماد (ثجنوب1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۲:۴۵”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ثجنوب1)
  ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۲:۰۴”
  توقف نماد (ثجنوب1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-81/29%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی راتا1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد