اوان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/71%
حجم
4
0
/
2
0
5
0
M
0

اوان

|مجاز
مبین وان کیش|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/71%
حجم
4
0
/
2
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/34
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+22/3%
  • صنعت+2/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,690پایین ترین قیمت16,680

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/84 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  4
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/03 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 324/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/01
18,630بازه قیمت روز16,210
71/02 B
حقیقی
74/04 B
3/04 B
حقوقی
15/43 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه29/25
 • EPS-19
 • P/S
  3/67
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/32 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/54 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/64 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 52/56 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 108/97 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش الکترونیک تدبیرایران-سهامی خاص-19/97%شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس-سهامی عام11%شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر-سهامی عام -8/23%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-3/84%شرکت ستارگان نوآوری داوین -سهامی خاص -2/95%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون1/57%شرکت سرمایه گذاری آوانوین-سهامی عام-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
های وبهای وب
2,329-1/02
101/13 B
69/87 T
52/08%
-19/83 B
0/512/06
اسیاتکاسیاتک
12,5806/94
1/25 T
37/74 T
28/13%
129/12 B
2/6814/48
بازرگام
ب
8,8500/57
24/42 B
26/55 T
19/79%
-23/37 B
0/3-