غمینو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم
1
0
/
4
0
0
0
M
تصویر نماد غمینو

غمینو

|مجاز
شرکت صنایع غذایی مینو شرق|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم معاملات
1
0
/
4
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,490پایین ترین قیمت5,380

  بازده ماهانه

  غمینوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  29,407,130ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غمینو
 • ارزش بازار
  14/69 Tریال
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  29/41 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  165/81 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/85
5,860بازه قیمت روز5,100
7/63 B
حقیقی
7/60 B
0
حقوقی
29/41 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,700,000,000
 • درصد شناور
  %34/24
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/17
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنعتی مینو-سهامی عام-29/21%شرکت پارس گسترمینو-سهامی خاص-28/12%PRXسبد-شرک63048--شرک79403-2/62%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/74%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی دانایان1/04%صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان1/02%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/01%شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد