بخاور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم
4
0
1
0
4
0
/
6
0
9
0
K
تصویر نماد بخاور

بخاور

|مجاز
بیمه زندگی خاورمیانه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/17%
حجم معاملات
4
0
1
0
4
0
/
6
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/03
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,348پایین ترین قیمت4,237

  بازده ماهانه

  بخاورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بخاور
 • ارزش بازار
  10/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  74/11 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/33
4,533بازه قیمت روز3,941
1/78 B
حقیقی
1/78 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/58
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/54 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,400,000,000
 • درصد شناور
  %33/78
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 15/03
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک خاورمیانه-سهامی عام-19/99%PRXسبد-شرک75484--شرک11801-16/34%شخص حقیقی4/41%شرکت سام گروه-سهامی خاص-4/33%شرکت کیاآساتجارت توس-سهامی خاص-4/33%شرکت آسفالت طوس-سهامی خاص-3/03%شرکت مدیریت سرمایه آرکا-سهامی خاص-1/77%BFMصندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ1/74%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1/16%شرکت بازرگانی طرح واندیشه آتیه-سهامی خاص-1/12%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد