غصینو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/93%
حجم
1
0
/
9
0
1
0
M
تصویر نماد غصینو

غصینو

|مجاز
صنعتی مینو|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/93%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  4/45
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,850پایین ترین قیمت10,310

  بازده ماهانه

  غصینوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,344,990,300ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غصینو
 • ارزش بازار
  132/13 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  121/47 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/69
10,880بازه قیمت روز9,860
19/07 B
حقیقی
17/73 B
1/08 B
حقوقی
2/43 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  12,500,000,000
 • درصد شناور
  %17/70
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/98
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان-سهامی خاص-80/15%کدواسط ماده ی106دستوالعمل اجرایی بخش31/13%موسسه فرهنگی پیام آزادگان1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد