میهن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
8
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
7
0
2
0
%
حجم
سهم
3
0
/
1
0
8
0
M
تصویر نماد میهن

میهن

|مجاز
بیمه میهن|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
8
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
7
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
/
1
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/26
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,730پایین ترین قیمت5,410

  بازده ماهانه

  میهنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8/01 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

میهن
5,850بازه قیمت روز5,310
9/71 B
حقیقی
17/72 B
8/18 B
حقوقی
168 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  20/18 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/21
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/01 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  106/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/54
 • حجم عرضه911/41 K
 • حجم تقاضا635/97 K
تعدادحجم خریدقیمت
338,6065,400
13,7145,380
221,5005,360
19,3295,340
150,0005,320
قیمتحجم فروشتعداد
5,49043,2221
5,50041,5701
5,60026,9091
5,6903,0001
5,70010,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %27/47
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۲:۵۸”
  بازگشایی نماد معاملاتی (میهن1)
  ۱۴۰۳/۲/۹۲۲:۴۰”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (میهن1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۸۱۳:۲۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی (میهن1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۶۱۴:۳۲”
  تعلیق نماد معاملاتی (میهن1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۴:۰۳”
  تداوم توقف نماد (میهن1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام-19/96%موسسه ماهان صحت ایرانیان19/75%شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار-سهامی خاص-17/87%شرکت گروه مالی صباتامین-سهامی عام-7/13%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توازن نوید2/78%شخص حقیقی2/05%موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه-ع--سهامی خاص-1/66%شخص حقیقی1/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد