میهن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/79%
حجم (مشکوک)
1
0
9
0
/
5
0
6
0
M
تصویر نماد میهن

میهن

|مجاز
بیمه میهن|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/79%
حجم معاملات(مشکوک)
1
0
9
0
/
5
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/47
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,360پایین ترین قیمت6,020

  بازده ماهانه

  میهنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -35,302,628,990ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

میهن
 • ارزش بازار
  22/58 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  2
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/3
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -35/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  251/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
6,360بازه قیمت روز5,760
55/86 B
حقیقی
91/16 B
67/30 B
حقوقی
31/99 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %29/44
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 15/03
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام-19/96%موسسه ماهان صحت ایرانیان19/75%شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار-سهامی خاص-16/41%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -7/13%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توازن نوید2/68%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/33%موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه-ع--سهامی خاص-1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد