زملارد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/01%
حجم
1
0
/
6
0
7
0
M
تصویر نماد زملارد

زملارد

|مجاز
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/01%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/25
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,390پایین ترین قیمت16,100

  بازده ماهانه

  زملاردصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  9,340,947,910ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زملارد
 • ارزش بازار
  13/55 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  3
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/21
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  9/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  147/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی3/72
17,940بازه قیمت روز15,600
28/33 B
حقیقی
18/99 B
0
حقوقی
9/34 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %27/04
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/49
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین-سهامی خاص-65/92%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/79%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-2/25%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد