لطیف

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
8
0
2
0
/
0
0
8
0
K
0

لطیف

|مجاز
محصولات کاغذی لطیف|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
8
0
2
0
/
0
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/04
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/2%
  • صنعت+3/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت75,900پایین ترین قیمت73,550

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/86 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/34 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 113/21 M
 • قدرت خریدار به فروشنده4/8
80,500بازه قیمت روز70,000
7/02 B
حقیقی
5/91 B
4/00 B
حقوقی
5/11 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
26/82
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/3
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص72/3%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین7/54%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما2/14%شخص حقیقی1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  15/09 M
  1/20 K

نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چکارمچکارم
2,3990
354/57 M
35/98 B
0/07%---
چبسپاچبسپا
5000
505/00 K
15/00 B
0/03%---
چکارنچکارن
4,1214/43
14/55 B
9/75 T
17/59%
-4/49 B
1/44-
چکاوهچکاوه
20,0800/15
17/29 B
14/06 T
25/37%
-366/16 M
0/49-
چکاپاچکاپا
3,3720/36
66/66 B
31/56 T
56/95%
24/11 B
0/95-