لطیف
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم
4
0
3
0
/
8
0
3
0
K
تصویر نماد لطیف

لطیف

|مجاز
محصولات کاغذی لطیف|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم معاملات
4
0
3
0
/
8
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/24
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت75,500پایین ترین قیمت73,500

  بازده ماهانه

  لطیفصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

لطیف
 • ارزش بازار
  14/90 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  83/74 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4/79
80,400بازه قیمت روز69,900
3/27 B
حقیقی
3/27 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
24/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  200,000,000
 • درصد شناور
  %15/01
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/07
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص72/3%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین7/47%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما2/58%شخص حقیقی1/35%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد