تاپکیش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/85%
حجم
2
0
/
9
0
9
0
M
0

تاپکیش

|مجاز
تجارت الکترونیک پارسیان کیش|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/85%
حجم
2
0
/
9
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/6%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,030پایین ترین قیمت12,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/66 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -12/71 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 124/57 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/46
13,470بازه قیمت روز11,710
18/93 B
حقیقی
31/64 B
18/82 B
حقوقی
6/10 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
197/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E20/41
 • P/Eگروه19/26
 • EPS612
 • P/S
  3/12
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/67 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/90 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان -سهامی خاص -52/97%شرکت تجارت الکترونیک پارسیان-سهامی عام-14/92%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان4/35%شرکت مدرن تجارت اسپرلوس-سهامی خاص-1/4%شرکت تابان آتی پرداز-سهامی خاص-1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بمیلابمیلا
7,480-1/98
15/03 B
8/49 T
73/89%
2/19 M
0/69-
بازرگانی معادن
ب
1,0000
0/00
3/00 T
26/11%---