کتوسعه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
3
0
%
حجم
سهم
2
0
9
0
5
0
K
ک

کتوسعه

|مجاز
توسعه صنایع و معادن کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
9
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,530پایین ترین قیمت14,250

  بازده ماهانه

  کتوسعهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8/94 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کتوسعه
14,830بازه قیمت روز14,250
4/20 B
حقیقی
4/21 B
8/94 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  15/26 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/94 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  39/24 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/90
 • حجم عرضه1/04 M
 • حجم تقاضا235/61 K
تعدادحجم خریدقیمت
135314,180
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
14,250761
14,270892
14,3003663
14,350441
14,3902,3001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
44/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,070,000,000
 • درصد شناور
  %17/36
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/91
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۱۵”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۶:۳۰”
  توقف نماد (کتوسعه1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۶:۰۶”
  توقف نماد (کتوسعه1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۰۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کتوسعه1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۳:۱۷”
  توقف نماد (کتوسعه1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر65/3%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .آوای فراز14/87%موسسه توسه کسب وکاررویش کوثر2/47%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد