کتوسعه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
حجم
6
0
4
0
1
0
/
7
0
6
0
K
0

کتوسعه

|مجاز
توسعه صنایع و معادن کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/69%
حجم
6
0
4
0
1
0
/
7
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/29
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4%
  • صنعت+10/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,000پایین ترین قیمت21,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 23/27 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  6
  0
  4
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -54/67 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 56/40 M
 • قدرت خریدار به فروشنده5/47
23,600بازه قیمت روز20,600
13/42 B
حقیقی
13/48 B
54/67 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
131/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0/75
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر64/72%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.آوای فراز14/85%موسسه توسه کسب وکاررویش کوثر2/47%کدواسط ماده ی106دستوالعمل اجرایی بخش31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج سایر معادن)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کماسهکماسه
5,910-12/43
80/00 B
17/73 T
100%
-133/89 M
1/01-