وکبهمن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
حجم
ریال
2
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد وکبهمن

وکبهمن

|مجاز
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/62
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,552پایین ترین قیمت3,544

  بازده ماهانه

  وکبهمنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -7/56 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وکبهمن
3,614بازه قیمت روز3,544
713/69 M
حقیقی
8/27 B
7/56 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  35/44 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -7/56 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  19/82 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/61
 • حجم عرضه668/64 K
 • حجم تقاضا298/81 K
تعدادحجم خریدقیمت
2298,8103,544
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,5532241
3,5611,1601
3,5795523
3,5806723
3,5904442
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %9/74
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/31
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۳/۳۱۱۳:۴۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (وكبهمن1)
  ۱۴۰۲/۳/۲۷۱۴:۳۷”
  توقف نمادهاي معاملاتي (كي بي سي1) و (وكبهمن1)
  ۱۴۰۲/۲/۱۱۱۴:۲۱”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (وكبهمن1) و (آبين1)
  ۱۴۰۲/۲/۱۱۱۳:۳۶”
  توقف نماد (وكبهمن1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۲/۵۱۳:۲۸”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (صبا1)، (وكبهمن1) و (تماوند1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک سینا-سهامی عام-81/57%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین7/54%صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد