کی بی سی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/86%
حجم
2
0
/
0
0
3
0
M
تصویر نماد کی بی سی

کی بی سی

|مجاز
شرکت کی بی سی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/86%
حجم معاملات
2
0
/
0
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/41
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,210پایین ترین قیمت16,550

  بازده ماهانه

  کی بی سیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -716,534,180ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کی بی سی
 • ارزش بازار
  8/27 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/41
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -716/53 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  169/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/79
17,230بازه قیمت روز15,590
33/59 B
حقیقی
34/30 B
716/53 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  490,000,000
 • درصد شناور
  %37/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/86
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-51/65%شرکت فجرآفرینان نی ریز-سهامی خاص-2/5%شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-2/39%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا1/46%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/15%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/05%شرکت گروه مالی توسعه تعاون-سهامی خاص-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد