مفاخر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/82%
حجم
1
0
/
5
0
4
0
M
0

مفاخر

|مجاز
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/82%
حجم
1
0
/
5
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/36
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/7%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,600پایین ترین قیمت10,110

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت پدید آوران سخت افزار خوارزمی)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/68 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -257/00 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 119/01 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/97
10,810بازه قیمت روز9,410
15/59 B
حقیقی
15/85 B
360/00 M
حقوقی
103/00 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/11 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E1,283/23
 • P/Eگروه19/34
 • EPS8
 • P/S
  5/31
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/40 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/13 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/69 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 24/27 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 23/77 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -72/47%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه4/61%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه
  38/74 M
  -30/00 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,050-1/7
22/08 B
14/41 T
1/43%
-58/85 M
0/729/28
فن آوافن آوا
5,260-2/81
9/60 B
11/57 T
1/15%
-3/63 B
0/39143/36
رتاپرتاپ
4,161-1/54
16/05 B
37/45 T
3/71%
-1/38 B
1/4918/72
رانفوررانفور
5,810-4/27
16/22 B
209/16 T
20/75%
-6/24 B
0/3215/37
مدارانمداران
9,330-1/89
23/36 B
18/19 T
1/8%
-20/12 B
0/210/55
رکیشرکیش
3,281-1/36
15/22 B
22/97 T
2/28%
6/94 B
1/98-
آپآپ
6,740-1/31
26/87 B
37/41 T
3/71%
0/00
0/5438/59
سیستمسیستم
18,000-0/17
11/97 B
180/00 T
17/85%
-5/84 B
0/4418/91
پرداختپرداخت
10,330-3/48
1/74 B
82/64 T
8/2%
-118/84 M
0/4468/42
سپسپ
16,230-0/43
3/04 B
185/67 T
18/42%
-2/04 B
0/1871/47
رافزارافزا
17,780-2/96
10/60 B
6/22 T
0/62%
-3/47 B
2/3613/09
سپیدارسپیدار
73,450-1/15
10/73 B
51/41 T
5/1%
-6/41 B
2/81-
توسنتوسن
21,8000/46
12/55 B
65/40 T
6/49%
-10/20 B
1/69-
تپسیتپسی
6,6400/6
18/80 B
16/35 T
1/62%
-5/69 B
0/82-
پی پادپی پاد
14,410-4/98
101/72 B
43/23 T
4/29%
13/05 B
1/42-
فن افزار
ف
14,410-4/12
47/09 B
21/61 T
2/14%
-13/02 B
--
مرقام
م
8,900-2/29
28/74 B
4/45 T
0/44%
-4/03 B
0/64-