مفاخر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
0
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
0
0
5
0
%
حجم
سهم
5
0
9
0
1
0
/
4
0
9
0
K
تصویر نماد مفاخر

مفاخر

|مجاز
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
0
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
0
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
9
0
1
0
/
4
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/24
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,620پایین ترین قیمت8,620

  بازده ماهانه

  مفاخرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

مفاخر
8,620بازه قیمت روز8,300
5/10 B
حقیقی
5/10 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  7
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  7/23 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/27 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی
  14/75
 • حجم عرضه1/08 M
 • حجم تقاضا150/35 K
تعدادحجم خریدقیمت
25651,0588,620
110,0008,610
11,0008,550
13,0008,530
4193,2008,470
قیمتحجم فروشتعداد
8,75010,0001
9,4305401
9,75010,0001
9,99014,0001
10,12013,7711
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  838,901,000
 • درصد شناور
  %24/11
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/93
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۴:۳۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (مفاخر1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۳:۴۰”
  توقف نمادهای معاملاتی (مفاخر1)، (فصبا1) و (بمپنا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۵۲۱:۴۳”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای معاملاتی (زماهان1) و (مفاخر1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۴۲۰:۵۵”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای معاملاتی (زماهان1) و (مفاخر1)
  ۱۴۰۲/۱/۳۰۱۴:۲۷”
  بازگشايي نماد معاملاتي (مفاخر1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -69/6%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه5/29%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد