بجهرم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/17%
حجم
4
0
/
5
0
7
0
M
0

بجهرم

|مجاز
توسعه مولد نیروگاهی جهرم|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/17%
حجم
4
0
/
5
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/23
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/5%
  • صنعت+1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,770پایین ترین قیمت2,660

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تمدید زمان مناقصه تعمیرات اساسی 100 هزار ساعته- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 65/84 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/34 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 383/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده4/17
2,821بازه قیمت روز2,553
10/34 B
حقیقی
9/01 B
0/00
حقوقی
1/34 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک سپه56/74%بانک تجارت16/68%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -3/31%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان1/56%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان
  376/86 M
  -599/25 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,6032/09
1/35 B
122/11 T
8/38%
-90/31 M
3/97-
بمپنابمپنا
7,080-0/98
534/05 M
54/71 T
3/75%
-65/16 M
0/75-
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
24,100-2/89
16/66 B
133/03 T
9/13%
-4/06 B
0/17-
مبینمبین
25,510-2/15
25/51 B
516/27 T
35/43%
-5/42 B
0/33-
بفجربفجر
19,0300/05
573/34 M
371/08 T
25/46%
-577/54 M
--
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4900/81
336/49 M
23/92 T
1/64%
0/00
2/33-
بگیلانبگیلان
15,410-0/77
1/29 B
66/26 T
4/55%
-461/70 M
2/04-
بزاگرسبزاگرس
5,1101/76
2/29 B
30/66 T
2/1%
20/40 M
1/19-
آباداآبادا
11,110-0/72
941/30 M
27/77 T
1/91%
-52/64 M
2/58-
بپیوندبپیوند
12,3700/81
1/39 B
37/11 T
2/55%
705/60 M
6/61-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/37%---
بمولد
ب
6,100-1/14
12/88 B
51/67 T
3/55%
0/00
--