بجهرم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
8
0
/
7
0
4
0
M
0

بجهرم

|مجاز
توسعه مولد نیروگاهی جهرم|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
8
0
/
7
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/21
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/79%
  • صنعت-0/09%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,690پایین ترین قیمت2,614

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (توقف بخشی از فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تمدید مزایده فروش ملک مسکونی واقع در نیاوران- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 63/48 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/31 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 147/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/58
2,795بازه قیمت روز2,529
21/39 B
حقیقی
22/69 B
1/57 B
حقوقی
265/75 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام24,145,332,000
 • سهام شناور
  21/63 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک سپه56/74%بانک تجارت16/68%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -3/31%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان1/63%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1
0
,
7
0
3
0
7
0
-0/86%
0
0
132/32 T
8/7%
-984/51 M
0/86-
بمپنابمپنا
7
0
,
3
0
4
0
0
0
-1/87%
0
0
56/72 T
3/73%
-14/41 B
0/52-
ونیروونیرو
7
0
,
2
0
9
0
0
0
-2/41%
0
0
76/55 T
5/03%
-11/38 B
1/05-
دماونددماوند
2
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
1/12%
0
0
124/20 T
8/16%
-3/11 B
2/47-
مبینمبین
8
0
,
8
0
4
0
0
0
-0/34%
0
0
536/71 T
35/28%
5/90 B
0/83-
بفجربفجر
1
0
7
0
,
9
0
1
0
0
0
-0/33%
0
0
349/25 T
22/96%
27/25 B
4/44-
بکهنوجبکهنوج
1
0
,
4
0
1
0
1
0
-1/19%
0
0
22/65 T
1/49%
-3/38 B
0/71-
بزاگرسبزاگرس
5
0
,
3
0
8
0
0
0
-4/1%
0
0
32/28 T
2/12%
546/00 M
0/5-
آباداآبادا
1
0
1
0
,
8
0
1
0
0
0
4/14%
0
0
29/52 T
1/94%
690/07 M
3/56-
بپیوندبپیوند
1
0
7
0
,
1
0
2
0
0
0
-1/1%
0
0
51/36 T
3/38%
180/26 M
5/99-
بمولد
ب
5
0
,
4
0
7
0
0
0
-2/15%
0
0
46/34 T
3/05%
-893/76 M
2/51-