ولشرق

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
حجم
7
0
3
0
8
0
/
2
0
0
0
K
0

ولشرق

|مجاز
لیزینگ ایران و شرق|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
حجم
7
0
3
0
8
0
/
2
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  4
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/05
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/8%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,140پایین ترین قیمت5,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/40 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 81/67 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 75/32 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/72
6,600بازه قیمت روز5,740
5/50 B
حقیقی
5/42 B
390/33 M
حقوقی
472/00 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/94
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -45/14%شرکت رسام فناوری پایا-سهامی خاص-16/77%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا2/96%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-1/89%شرکت سرزمین پهناورمهر-سهامی خاص-1/57%شرکت کاوش فناوری فرتاک-سهامی خاص-1/57%شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان-س.خ-1/06%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا
  41/50 M
  149/26 K
  شرکت کاوش فناوری فرتاک-سهامی خاص-
  22/06 M
  5/60 M

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
31,2500/33
111/26 B
15/63 T
3/98%
-10/88 B
1/14-
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,1201/81
46/20 B
62/67 T
15/94%
10/26 B
1/68-
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/42%
0/00
0/88-
وارسوارس
37,450-2/89
105/66 B
18/73 T
4/76%
0/00
1/05-
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/19%
127/86 M
0/96-
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/32%-0/98-
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,1002/98
275/35 B
4/09 T
1/04%
4/19 B
1/8-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
37/35%
3/63 B
0/56-
وثوقوثوق
32,4501/84
144/87 B
10/38 T
2/64%
-15/13 B
1/27-
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/38%
350/09 M
2/47-
وثنووثنو
2,908-2/39
3/87 B
7/27 T
1/85%
-1/42 B
0/6-
واحصاواحصا
26,000-2/99
26/41 B
10/98 T
2/79%
-2/43 B
0/69-
ولاناولانا
37,450-1/32
79/72 B
3/75 T
0/95%
-22/23 B
0/32-
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/53%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/76%---