وگستر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/82%
حجم
1
0
/
9
0
9
0
M
تصویر نماد وگستر

وگستر

|مجاز
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/82%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/45
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,000پایین ترین قیمت15,250

  بازده ماهانه

  وگسترصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,295,940,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وگستر
 • ارزش بازار
  12/78 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/25
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  267/92 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/17
16,000بازه قیمت روز13,920
30/54 B
حقیقی
31/84 B
1/30 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %20/76
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/69
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سلیم-سهامی عام-34/85%شرکت رسام فناوری پایا-سهامی خاص-5/64%شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین-سهامی خاص4/98%شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان-س.خ-3/94%شرکت توسعه خدمات اقتصادآرمان-سهامی خاص-3/87%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار3/81%شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا-سهامی خاص -3/74%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-3/73%شخص حقیقی3/35%شرکت کاوش فناوری فرتاک-سهامی خاص-2/11%PRXسبد-شرک68263--شرک69797-2%شخص حقیقی1/53%شرکت کشت وصنعت مهرگان-سهامی خاص-1/27%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا1/21%شخص حقیقی1/09%PRXسبد-شرک58057--شرک28494-1/08%شرکت شبکه گستران آرادتدبیر-سهامی خاص-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد