سمگا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/9%
حجم
1
0
4
0
/
1
0
1
0
M
0

سمگا

|مجاز
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/9%
حجم
1
0
4
0
/
1
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/84
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/3%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,525پایین ترین قیمت4,360

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 66/15 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  0
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 23/78 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 169/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/2
4,751بازه قیمت روز4,131
62/21 B
حقیقی
38/44 B
0/00
حقوقی
23/78 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
30/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E4/82
 • P/Eگروه9/96
 • EPS912
 • P/S
  4/56
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 16/28 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 17/93 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 30/95 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 75/31 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 123/50 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فرازعمران آریانا-سهامی خاص-18/92%IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران10/46%شرکت تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان-سهامی خا9/69%صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری4/79%شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان -سهامی عام -3/76%شرکت سرمایه گذاری الوند-سهامی عام-3/04%شرکت سیناسروش اریکه-سهامی خاص-2/03%PRXسبد-شرک56612--شرک10876-2/01%شرکت توسعه تجارت الکترونیک تنیان-سهامی خاص-1/78%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاردان1/75%شرکت توسعه انرژی شمال وجنوب-سهامی خاص-1/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
201,850-2/99
668/36 M
3/09 T
1/44%
0/00
1/3339/65
گکیشگکیش
10,960-1/64
4/43 B
4/49 T
2/09%
-1/74 B
0/8473/66
گکوثرگکوثر
2,420-4/23
37/87 B
9/27 T
4/31%
2/15 B
0/615/75
گنگینگنگین
53,500-0/19
8/44 B
160/50 T
74/7%
-3/00 B
2/0226/23
گشانگشان
25,250-1/94
64/43 B
37/51 T
17/46%
-2/52 B
0/7213/19