خاور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
7
0
%
حجم
سهم
1
0
4
0
2
0
/
0
0
8
0
M
تصویر نماد خاور

خاور

|مجاز
ایران خودرو دیزل|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
2
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
4
0
2
0
/
0
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -7/51
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,053پایین ترین قیمت1,994

  بازده ماهانه

  خاورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -60/97 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خاور
2,074بازه قیمت روز1,994
192/23 B
حقیقی
253/19 B
86/25 B
حقوقی
25/28 B
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  9
  0
  8
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  223/31 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -60/97 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  150/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/40
 • حجم عرضه74/44 M
 • حجم تقاضا14/81 M
تعدادحجم خریدقیمت
271,5922,049
227,5692,045
1180,0002,044
198,2212,041
6549,7222,040
قیمتحجم فروشتعداد
2,050397,1946
2,051302,4824
2,052467,8047
2,053339,8624
2,05478,6933
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  32/47 Mسهم
 • تعداد سهام
  86,360,849,000
 • درصد شناور
  %32/02
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران خودرو40/15%شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-24/46%شرکت سرمایه گذاری سلیم-سهامی عام-3/37%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد