زکشت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
%
حجم
سهم
3
0
7
0
3
0
/
9
0
2
0
K
تصویر نماد زکشت

زکشت

|مجاز
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
7
0
3
0
/
9
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/36
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,690پایین ترین قیمت17,320

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/47 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زکشت
17,690بازه قیمت روز17,010
2/20 B
حقیقی
5/67 B
4/41 B
حقوقی
939/94 M
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  10/61 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/47 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  183/08 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/10
 • حجم عرضه791/04 K
 • حجم تقاضا330
تعدادحجم خریدقیمت
994,96717,690
11,00017,550
130017,540
115,00017,450
11,14317,420
قیمتحجم فروشتعداد
17,7302,0001
20,3301,4891
20,3802501
20,7805,0001
21,1302501
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  600,000,000
 • درصد شناور
  %15/43
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۵۱۳:۵۸”
  بازگشایی نماد معاملاتی (زکشت1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۳:۲۲”
  توقف نماد معاملاتی (زکشت1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۱/۱۴۲۱:۰۱”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد‌ معاملاتی (زکشت1)
  ۱۴۰۲/۴/۳۱۱۳:۴۷”
  بازگشايي نماد معاملاتي (زكشت1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۴۱۳:۳۹”
  توقف نمادهاي معاملاتي (زكشت1) و (كوثر1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه خیریه علی وحسین همدانیان77/8%شرکت کاوشگران بازارسرمایه-سهامی خاص-1/92%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/79%شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان-سهامی عام-1/05%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی برلیان1/01%شرکت توسعه واحداث همدانیان اصفهان-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد