وهامون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
8
0
%
حجم
سهم
5
0
/
2
0
2
0
M
تصویر نماد وهامون

وهامون

|مجاز
سرمایه گذاری هامون صبا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
2
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/09
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,649پایین ترین قیمت3,484

  بازده ماهانه

  وهامونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5/88 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وهامون
3,771بازه قیمت روز3,279
18/43 B
حقیقی
18/43 B
5/88 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  17/68 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/88 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  169/04 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/63
 • حجم عرضه2/81 M
 • حجم تقاضا2/40 M
تعدادحجم خریدقیمت
111,2473,500
18,5623,491
113,9003,490
13,0003,486
15,0003,484
قیمتحجم فروشتعداد
3,53932,0441
3,54036,8815
3,5506404
3,57933,3801
3,58023,1982
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  5,000,000,000
 • درصد شناور
  %29/39
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی صباتامین-سهامی عام-63/96%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین4/07%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-1/56%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد