حگهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
حجم
سهم
2
0
1
0
/
4
0
9
0
M
تصویر نماد حگهر

حگهر

|ممنوع-متوقف
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
1
0
/
4
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  1
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/56
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,847پایین ترین قیمت3,697

  بازده ماهانه

  حگهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -28/33 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حگهر
3,847بازه قیمت روز3,697
15/76 B
حقیقی
44/08 B
65/94 B
حقوقی
37/62 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  8
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  40/06 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/48
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -28/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  151/52 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/46
 • حجم عرضه2/85 M
 • حجم تقاضا754/56 K
تعدادحجم خریدقیمت
140,0003,832
150,0003,831
215,0003,830
3212,0403,826
110,0003,825
قیمتحجم فروشتعداد
3,847178,7242
4,3609,5631
4,39035,0001
4,6741,5001
4,6955,0971
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  4,440,000,000
 • درصد شناور
  %13/85
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/92
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۴۵”
  توقف نماد معاملاتی (حگهر1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۲:۴۰”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (حگهر1)
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۴:۳۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (حگهر1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۴:۱۳”
  توقف نمادهای(حگهر1)، (نخریس1)، (غگلستا1)و(حپارسا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۴/۲۵۱۱:۳۳”
  آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نمادهاي معاملاتي (حگهر1) و (غمايه1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص-46/33%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-31/84%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان7/98%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد