حگهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم
3
0
/
6
0
1
0
M
تصویر نماد حگهر

حگهر

|مجاز
حمل و نقل گهرترابر سیرجان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/52%
حجم معاملات
3
0
/
6
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/55
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,990پایین ترین قیمت13,330

  بازده ماهانه

  حگهرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  31,751,292,310ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حگهر
 • ارزش بازار
  60/69 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  31/75 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  534/79 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/86
14,550بازه قیمت روز12,650
47/60 B
حقیقی
15/85 B
1/92 B
حقوقی
33/67 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/25
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  4,440,000,000
 • درصد شناور
  %12/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/35
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص-45/86%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-31/84%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان8/04%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر1/95%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد