گلدیرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/48%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
3
0
M
تصویر نماد گلدیرا

گلدیرا

|مجاز
صنایع گلدیران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/48%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
4
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/45
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,500پایین ترین قیمت6,180

  بازده ماهانه

  گلدیراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -27,756,684,070ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

گلدیرا
 • ارزش بازار
  52/86 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -27/76 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  254/76 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/05
6,600بازه قیمت روز5,980
29/55 B
حقیقی
57/31 B
36/47 B
حقوقی
8/71 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/87
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  8,363,800,000
 • درصد شناور
  %14/68
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/4
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه گلدیران-سهامی خاص-69/99%PRXسبد-شرک68910--شرک72135-4/99%PRXسبد-شرک68910--شرک14909-4/82%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش4/38%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد