گلدیرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
8
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
/
4
0
6
0
M
تصویر نماد گلدیرا

گلدیرا

|مجاز
صنایع گلدیران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
8
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
4
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/74
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,810پایین ترین قیمت4,510

  بازده ماهانه

  گلدیراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  45/69 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

گلدیرا
4,924بازه قیمت روز4,456
11/37 B
حقیقی
11/33 B
0
حقوقی
45/69 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  38/82 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  45/69 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  81/24 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/44
 • حجم عرضه2/23 M
 • حجم تقاضا226/06 K
تعدادحجم خریدقیمت
117,7374,510
15,0004,507
11,2004,501
8524,9204,500
11,5004,491
قیمتحجم فروشتعداد
4,5505,4771
4,60013,3551
4,6802,0001
4,68915,3003
4,69539,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  8,363,800,000
 • درصد شناور
  %14/51
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۳:۲۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (گلدیرا1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۱:۳۵”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای (تپکو1)، (گلدیرا1) و (خبازرس1)
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۲:۵۰”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نمادهای (تپکو1)، (گلدیرا1) و (خبازرس1)
  ۱۴۰۳/۲/۸۱۴:۲۰”
  توقف نماد معاملاتی (گلدیرا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۱:۳۱”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه گلدیران-سهامی خاص-70/16%PRXسبد-شرک68910--شرک72135-4/99%PRXسبد-شرک68910--شرک14909-4/95%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش4/25%شرکت سرمایه گذاری سرمایه گسترسهند-سهامی خاص -1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد