قشیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/41%
حجم
2
0
/
3
0
1
0
M
تصویر نماد قشیر

قشیر

|مجاز
قند شیروان قوچان و بجنورد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/41%
حجم معاملات
2
0
/
3
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/44
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,850پایین ترین قیمت9,300

  بازده ماهانه

  قشیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,033,972,450ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

قشیر
 • ارزش بازار
  7/56 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/3
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/03 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  118/45 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/7
9,850بازه قیمت روز8,930
17/41 B
حقیقی
22/45 B
5/03 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  778,871,000
 • درصد شناور
  %49/77
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 11/16
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا46/9%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/88%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد