بگیلان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/6%
حجم
2
0
1
0
9
0
/
7
0
8
0
K
تصویر نماد بگیلان

بگیلان

|مجاز
توسعه مسیر برق گیلان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/6%
حجم معاملات
2
0
1
0
9
0
/
7
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/77
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,380پایین ترین قیمت13,880

  بازده ماهانه

  بگیلانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  718,590ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بگیلان
 • ارزش بازار
  60/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  718/59 Kریال
 • سرانه خرید حقیقی
  46/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی6/6
15,080بازه قیمت روز13,660
3/11 B
حقیقی
3/11 B
0
حقوقی
718/59 K
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/67
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  4,300,000,000
 • درصد شناور
  %5/07
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 22/33
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر-سهامی خاص-51%شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور-سهامی عام-20/01%شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-13/96%شرکت واسط مالی خردادپنجم-بامسئولیت محدود-8/44%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص-1/52%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد