زقیام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/05%
حجم
8
0
/
0
0
1
0
M
تصویر نماد زقیام

زقیام

|مجاز
کشت و دام قیام اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/05%
حجم معاملات
8
0
/
0
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/17
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,749پایین ترین قیمت3,570

  بازده ماهانه

  زقیامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,481,211,804ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زقیام
 • ارزش بازار
  25/39 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  7
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/48 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  180/78 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/41
3,749بازه قیمت روز3,259
28/02 B
حقیقی
29/50 B
1/48 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  6,897,079,000
 • درصد شناور
  %22/54
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/97
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-44/34%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی31/88%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد