فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
حجم
2
0
0
0
/
3
0
4
0
M
0

فرابورس

|مجاز
فرابورس ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/11%
حجم
2
0
0
0
/
3
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/51
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/89%
  • صنعت
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,040پایین ترین قیمت8,640

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲۹
   آگهی ثبت افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۲۴
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/07

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 92/50 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  3
  0
  8
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -10/37 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 192/31 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/81
9,630بازه قیمت روز8,370
146/16 B
حقیقی
156/52 B
33/03 B
حقوقی
22/67 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/3
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام10,500,000,000
 • سهام شناور
  50/95 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/3
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بورس اوراق بهادارتهران-سهامی عام-20%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -6/31%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -4/51%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -3%شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه2/5%شرکت مدیریت فناوری بورس تهران-سهامی خاص-2/5%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -2/4%کارگزاری بانک پاسارگاد-سهامی خاص -1/49%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/12%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن-سهامی خاص-1/09%کارگزاری بانک کشاورزی1/08%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -1%شرکت بانک آینده-سهامی عام-1%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5
0
,
8
0
1
0
0
0
-3%
2
0
2
0
4
0
/
1
0
8
0
B
0
105/74 T
10/63%
82/68 B
1/12-
امیدامید
3
0
,
8
0
3
0
9
0
-0/05%
1
0
1
0
/
7
0
8
0
B
0
83/61 T
8/41%
-433/27 M
1/15-
تنوینتنوین
2
0
,
2
0
8
0
9
0
-1/08%
1
0
8
0
/
7
0
7
0
B
0
88/13 T
8/86%
216/82 M
0/56-
لوتوسلوتوس
3
0
,
5
0
9
0
6
0
0/03%
5
0
/
6
0
8
0
B
0
125/86 T
12/66%
-1/00 B
0/69-
کالاکالا
9
0
,
1
0
6
0
0
0
-2/45%
1
0
4
0
0
0
/
9
0
9
0
B
0
124/58 T
12/53%
-20/91 B
0/54-
تملتتملت
2
0
,
7
0
7
0
5
0
0/11%
2
0
3
0
/
4
0
3
0
B
0
74/92 T
7/54%
-22/00 B
0/37-
انرژیانرژی
2
0
5
0
,
9
0
8
0
0
0
-3/02%
1
0
6
0
0
0
/
8
0
9
0
B
0
70/15 T
7/05%
807/69 M
0/58-
امینامین
5
0
,
4
0
7
0
0
0
-0/73%
1
0
7
0
/
4
0
4
0
B
0
98/46 T
9/9%
-3/05 B
2/65-
تفارستفارس
3
0
,
1
0
1
0
5
0
0%
8
0
/
5
0
8
0
B
0
31/15 T
3/13%
-6/02 B
0/89-
تماوندتماوند
4
0
,
2
0
7
0
1
0
-1/13%
3
0
/
1
0
4
0
B
0
59/79 T
6/01%
-2/20 B
0/15-
تکیمیا
ت
1
0
,
9
0
7
0
1
0
0/1%
6
0
7
0
/
7
0
8
0
B
0
39/42 T
3/96%
-53/85 B
1/53-