فرابورس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/33%
حجم
2
0
8
0
/
9
0
6
0
M
0

فرابورس

|ممنوع-متوقف
فرابورس ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/72%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/33%
حجم
2
0
8
0
/
9
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/83
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/9%
  • صنعت
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,490پایین ترین قیمت10,880

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 92/82 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  0
  0
  5
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -70/10 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 164/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/4
11,820بازه قیمت روز10,280
236/01 B
حقیقی
306/11 B
84/23 B
حقوقی
14/13 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/36 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E28/04
 • P/Eگروه21/57
 • EPS388
 • P/S
  23/53
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 21/49 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 23/96 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بورس اوراق بهادارتهران-سهامی عام-20%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -6/31%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -4/51%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -3%شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه2/5%شرکت مدیریت فناوری بورس تهران-سهامی خاص-2/5%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -2/4%شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -1/51%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/12%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -1/09%کارگزاری بانک کشاورزی1/08%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-1%شرکت بانک آینده-سهامی عام-1%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
6,0000/67
91/75 B
109/20 T
10/59%
15/22 B
0/8925/14
امیدامید
5,050-0/79
1/93 B
76/76 T
7/45%
-219/44 M
0/7811/5
تنوینتنوین
2,8570/77
6/05 B
109/99 T
10/67%
-3/52 B
0/585/88
لوتوسلوتوس
3,711-0/75
2/44 B
129/88 T
12/6%
598/78 M
1/296/91
کالاکالا
10,6300/76
171/93 B
144/57 T
14/02%
-6/46 B
0/6618/73
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/28%---
تملتتملت
2,6680/15
3/16 B
72/04 T
6/99%
-2/58 B
1/678/81
انرژیانرژی
29,0601/11
105/30 B
78/46 T
7/61%
10/30 B
1/01121/57
امینامین
5,7900
21/09 B
104/22 T
10/11%
-3/17 B
2/22-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/54%---
تفارستفارس
2,936-0/54
11/46 B
29/36 T
2/85%
-6/55 B
0/77-
تماوندتماوند
4,2133/04
2/66 B
58/98 T
5/72%
360/49 M
1/68-
تکیمیا
ت
1,813-1/9
49/92 B
36/26 T
3/52%
-28/61 B
1/18-
تکاردان
ت
8,090-0/12
108/00 B
72/81 T
7/06%
-66/43 B
--