هرمز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/39%
حجم
9
0
/
1
0
4
0
M
تصویر نماد هرمز

هرمز

|مجاز
فولاد هرمزگان جنوب|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/39%
حجم معاملات
9
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  20/91
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,335پایین ترین قیمت4,192

  بازده ماهانه

  هرمزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10,386,679,068ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

هرمز
 • ارزش بازار
  358/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/39 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  146/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/58
4,335بازه قیمت روز3,923
28/64 B
حقیقی
39/02 B
10/39 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  84,000,000,000
 • درصد شناور
  %4/80
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/49
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فولادمبارکه اصفهان95/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد