فروسیل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/86%
حجم
1
0
/
2
0
3
0
M
تصویر نماد فروسیل

فروسیل

|مجاز
فروسیلیسیم خمین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/86%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/4
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,710پایین ترین قیمت16,340

  بازده ماهانه

  فروسیلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -12,216,326,300ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فروسیل
 • ارزش بازار
  26/37 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/22 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  157/96 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/41
17,150بازه قیمت روز15,530
947/78 M
حقیقی
13/16 B
19/31 B
حقوقی
7/09 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,600,000,000
 • درصد شناور
  %9/69
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/45
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -80/29%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان10/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد