فولای
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/32%
حجم
3
0
/
9
0
0
0
M
تصویر نماد فولای

فولای

|ممنوع-متوقف
صنایع فولاد آلیاژی یزد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/32%
حجم معاملات
3
0
/
9
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,990پایین ترین قیمت6,600

  بازده ماهانه

  فولایصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فولای
 • ارزش بازار
  7/54 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  7
  0
  ,
  3
  0
  8
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/35
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  172/46 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
7,200بازه قیمت روز6,260
26/21 B
حقیقی
26/27 B
56/23 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,120,000,000
 • درصد شناور
  %65/54
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/27
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی7/76%PRXسبد-شرک68910--شرک14909-5/14%شخص حقیقی4/61%شرکت توسعه سرمایه پینار-سهامی خاص-3/09%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/9%شخص حقیقی1/71%شرکت نگین تجارت آپامه-سهامی خاص-1/59%شخص حقیقی1/57%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/21%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد