زفجر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
M
0

زفجر

|مجاز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
1
0
/
0
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/35
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/9%
  • صنعت+10/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,990پایین ترین قیمت16,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/04 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  8
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/41 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 83/11 M
 • قدرت خریدار به فروشنده5/04
17,760بازه قیمت روز16,080
14/21 B
حقیقی
16/62 B
2/71 B
حقوقی
299/64 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه15/21
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-51%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی23/37%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین6/33%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص1/24%شرکت آتیه داده پرداز-سهامی خاص-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  56/98 M
  -2/92 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,5602/98
149/36 B
3/99 T
0/8%
0/00
1/25-
تلیسهتلیسه
4,0892/66
28/90 B
20/42 T
4/11%
681/73 M
1/0614/97
زمگسازمگسا
35,900-1/46
12/90 B
10/77 T
2/17%
-5/26 B
0/318/91
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,6502/91
51/80 B
10/18 T
2/05%
12/10 B
1/252/43
زگلدشتزگلدشت
24,2002/77
7/66 B
16/94 T
3/41%
286/18 M
0/6118/09
زشگزازشگزا
8,470-2/09
13/88 B
8/13 T
1/64%
1/57 B
0/829/03
زبینازبینا
3,672-0/68
6/68 B
13/37 T
2/69%
182/87 M
0/748/3
زقیامزقیام
2,883-1/54
18/56 B
19/88 T
4%
-1/69 B
0/347/28
زپارسزپارس
37,8303/43
23/45 B
52/79 T
10/62%
-1/90 B
1/121/27
زکشتزکشت
19,2805/41
28/30 B
11/57 T
2/33%
1/33 B
1/7313/2
جوینجوین
6,750-0/88
14/82 B
50/32 T
10/13%
-2/66 B
0/946/08
زدشتزدشت
26,6501/7
6/19 B
18/39 T
3/7%
-70/28 M
0/7110/99
زماهانزماهان
7,940-2/56
11/17 B
8/97 T
1/81%
-71/10 M
0/5-
سیمرغسیمرغ
28,6301/23
28/85 B
37/22 T
7/49%
-5/97 B
0/57/54
زفکازفکا
15,920-1/42
11/24 B
23/88 T
4/81%
-6/64 B
0/478/68
زشریفزشریف
5,520-0/18
11/13 B
13/27 T
2/67%
5/29 B
1/838/54
زکوثرزکوثر
31,2400/13
116/26 B
62/48 T
12/57%
41/83 B
3/1415/35
زملاردزملارد
16,540-0/54
28/50 B
13/23 T
2/66%
2/21 B
3/56-
سپیدسپید
29,060-0/48
38/08 B
87/18 T
17/55%
-6/92 B
2/49-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/42%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---