زفجر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/84%
حجم
1
0
9
0
8
0
/
7
0
3
0
K
ز

زفجر

|مجاز
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/84%
حجم معاملات
1
0
9
0
8
0
/
7
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/65
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,950پایین ترین قیمت20,850

  بازده ماهانه

  زفجرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,036,931,150ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

زفجر
 • ارزش بازار
  19/21 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/04 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  45/86 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4/58
22,800بازه قیمت روز20,700
2/20 B
حقیقی
4/24 B
2/04 B
حقوقی
234/85 K
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  900,000,000
 • درصد شناور
  %14/74
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/46
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-51%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی23/37%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین6/51%شرکت آتیه داده پرداز-سهامی خاص-1/75%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/43%شرکت خدمات گسترصباانرژی-سهامی خاص-1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد