زفکا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/43%
حجم
8
0
5
0
5
0
/
9
0
7
0
K
تصویر نماد زفکا

زفکا

|مجاز
کشت و دامداری فکا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/43%
حجم معاملات
8
0
5
0
5
0
/
9
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,500پایین ترین قیمت16,080

  بازده ماهانه

  زفکاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  7,256,807,040ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زفکا
 • ارزش بازار
  24/42 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  7/26 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  254/46 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/92
17,490بازه قیمت روز15,210
13/74 B
حقیقی
6/48 B
196/44 M
حقوقی
7/45 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %29/55
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/8
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین-سهامی خاص-61/9%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-3/58%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/73%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/17%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -1/07%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد