اتکای
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
4
0
%
حجم
سهم
1
0
6
0
3
0
/
2
0
7
0
K
تصویر نماد اتکای

اتکای

|مجاز
بیمه اتکایی ایرانیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
4
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
6
0
3
0
/
2
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  3
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -0/44
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,032پایین ترین قیمت3,850

  بازده ماهانه

  اتکایصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -105/38 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

اتکای
4,102بازه قیمت روز3,712
529/01 M
حقیقی
634/39 M
105/38 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  44/69 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -105/38 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  29/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/69
 • حجم عرضه1/41 M
 • حجم تقاضا285/83 K
تعدادحجم خریدقیمت
118,0003,831
11,3793,807
11,3223,806
114,3093,801
220,0003,800
قیمتحجم فروشتعداد
3,86045,0621
3,9472,0001
3,94820,0002
4,000100,0001
4,01010,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  11,500,000,000
 • درصد شناور
  %25/85
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۳:۲۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (اتکای1)
  ۱۴۰۲/۱/۲۷۱۱:۴۱”
  آغاز بازارگرداني در نماد معاملاتي (اتكاي1)
  ۱۴۰۲/۱/۲۶۱۷:۲۵”
  آغاز بازارگرداني در نماد معاملاتي (اتكاي1)
  ۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۴:۳۴”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (اتكاي1)، (زشريف1)، (دسانكو1) و (وهور1)
  ۱۴۰۱/۱۲/۲۱۱۵:۲۷”
  توقف نماد معاملاتي (اتكاي1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام-9/82%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -6/07%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -4/82%شرکت سام گروه-سهامی خاص-3/9%شرکت داناگسترکاسپین-سهامی خاص-3/89%شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-3/82%شرکت مدبران ساخت آریان-سهامی خاص-3/54%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-2/56%شرکت آرمان گسترخردمند-سهامی خاص-2/56%شرکت داراگسترفردا-سهامی خاص-2/47%شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ-سهامی خاص-2/46%شرکت نیک اندیشان سروش فجر-سهامی خاص-2/31%شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -2/09%شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان-سهامی خاص-1/98%شرکت تجارت پیشگان میهن نگرپارس-سهامی خاص-1/96%شرکت لیزینگ پاسارگاد-سهامی خاص-1/95%شرکت گسترش تجارت وتوسعه تامین آتیه-سهامی خاص-1/92%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/83%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص1/79%شرکت سامان ساخت آریان-سهامی خاص-1/74%شرکت ایماژآفتاب-سهامی خاص-1/73%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-1/7%شرکت آرمان گسترظفرمند-سهامی خاص-1/55%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-1/29%شرکت مهرآوران نیکوپایدارماندگار-سهامی خاص-1/25%شرکت نیک اندیشان ارغوان پایدار-سهامی خاص-1/1%شرکت سپهرخردایرانیان-سهامی خاص-1/03%شرکت بارقه امیدایرانیان-سهامی خاص-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد