انتخاب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/42%
حجم
4
0
2
0
5
0
/
6
0
7
0
K
تصویر نماد انتخاب

انتخاب

|مجاز
گروه انتخاب الکترونیک آرمان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/42%
حجم معاملات
4
0
2
0
5
0
/
6
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -7/15
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,550پایین ترین قیمت27,650

  بازده ماهانه

  انتخابصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,173,167,150ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

انتخاب
 • ارزش بازار
  278/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/17 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  105/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/11
30,150بازه قیمت روز26,250
8/66 B
حقیقی
11/83 B
3/18 B
حقوقی
6/98 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
36/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %8/35
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/4
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنایع پیشران انتخاب-سهامی خاص-51/85%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی آسمان زاگرس20/83%شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب-سهامی خاص-14/67%شرکت بازرگانی اعتمادتجارت زرین پاک-سهامی خاص-3/25%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد