خدیزل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/75%
حجم
2
0
5
0
/
9
0
7
0
M
تصویر نماد خدیزل

خدیزل

|مجاز
بهمن دیزل|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/75%
حجم معاملات
2
0
5
0
/
9
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  10/89
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,871پایین ترین قیمت3,810

  بازده ماهانه

  خدیزلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  22,141,219,272ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خدیزل
 • ارزش بازار
  135/09 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  7
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  22/14 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  242/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/88
3,871بازه قیمت روز3,503
97/35 B
حقیقی
75/21 B
2/95 B
حقوقی
25/09 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  34,978,126,000
 • درصد شناور
  %12/52
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 4/43
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه بهمن-سهامی عام-82/4%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -1/86%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان -سهامی خاص -1/16%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست1/05%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد