دتولید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/35%
حجم
3
0
/
0
0
8
0
M
تصویر نماد دتولید

دتولید

|ممنوع-متوقف
داروسازی تولید دارو|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/35%
حجم معاملات
3
0
/
0
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/32
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,600پایین ترین قیمت11,020

  بازده ماهانه

  دتولیدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

دتولید
 • ارزش بازار
  13/51 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/26
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  212/48 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/09
11,880بازه قیمت روز10,340
34/63 B
حقیقی
34/63 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,200,000,000
 • درصد شناور
  %41/84
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/86
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-54/14%شرکت مشاورسرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-سهام1/41%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد