ددانا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
2
0
%
حجم
ریال
2
0
3
0
2
0
/
6
0
9
0
K
تصویر نماد ددانا

ددانا

|مجاز
داروسازی دانا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
2
0
2
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
3
0
2
0
/
6
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/43
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت44,900پایین ترین قیمت44,900

  بازده ماهانه

  دداناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10/14 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ددانا
45,800بازه قیمت روز44,900
305/77 M
حقیقی
10/45 B
10/14 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  108/60 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/14 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  21/84 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/24
 • حجم عرضه72/05 K
 • حجم تقاضا4/74 K
تعدادحجم خریدقیمت
140043,350
297943,000
11,00042,450
112541,900
112041,850
قیمتحجم فروشتعداد
44,9002,2684
45,0001492
45,3002,0001
45,3502,0702
45,6505,1922
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  960/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,400,000,000
 • درصد شناور
  %7/92
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/45
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۱۹۱۱:۴۹”
  آغاز بازارگرداني در نمادهاي معاملاتي (ددانا1) و (زكشت1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۸۱۴:۴۶”
  آغاز بازارگرداني در نمادهاي معاملاتي (ددانا1)و(زكشت1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۷۱۳:۰۶”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ددانا1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۴۱۷:۲۱”
  توقف نماد (ددانا1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
  ۱۴۰۲/۳/۲۱۳:۰۲”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ددانا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-34/73%شرکت سرمایه گذاری شفادارو-سهامی خاص-22/96%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل13/28%شرکت داروسازی جابرابن حیان-سهامی عام-12/51%شرکت داروسازی اسوه-سهامی عام-3/24%شرکت صنعتی کیمیدارو-سهامی عام-2/37%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/99%شرکت گروه توسعه اقتصادی بام-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد