زدشت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/35%
حجم
9
0
1
0
1
0
/
6
0
5
0
K
تصویر نماد زدشت

زدشت

|مجاز
کشت و صنعت دشت خرم دره|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/35%
حجم معاملات
9
0
1
0
1
0
/
6
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/86
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,850پایین ترین قیمت29,600

  بازده ماهانه

  زدشتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  829,705,450ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

زدشت
 • ارزش بازار
  21/05 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  829/71 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  258/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/2
31,850بازه قیمت روز27,750
27/43 B
حقیقی
26/60 B
381/29 M
حقوقی
1/21 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/97
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  690,000,000
 • درصد شناور
  %23/24
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/97
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-38/38%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی34/19%شخص حقیقی1/92%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/22%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد