گدنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/8%
حجم
9
0
/
5
0
6
0
M
0

گدنا

|مجاز
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/8%
حجم
9
0
/
5
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/65
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/6%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,310پایین ترین قیمت8,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/15 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 150/08 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 121/40 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/39
8,920بازه قیمت روز7,760
77/45 B
حقیقی
77/30 B
0/00
حقوقی
150/08 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/96
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ارزش آفرینان فدک-سهامی خاص-6/49%شرکت ریل پروازتندرخاورمیانه م.آزادانزلی-س.خ3/31%شرکت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلی-سهامی خاص3/16%شرکت نوین گامان آتی همراه -سهامی خاص -1/99%شرکت راه گشاتجارت آذربایجان-بامسئولیت محدود-1/41%شرکت ریل پردازنوآفرین-سهامی خاص-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قاسمقاسم
7,260-2/54
11/49 B
36/30 T
7/54%
-3/98 B
0/356/18
رفاهرفاه
321,700-0/02
25/87 B
144/90 T
30/08%
2/17 B
0/59/86
افقافق
24,0401/88
41/69 B
300/50 T
62/38%
-40/24 B
0/2913/46